Shopee Mega Sale 9.9

giảm giá toàn gian hàng lên đến 𝟖𝟎%
– 𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇 𝐒𝐀𝐋𝐄 đồng giá 9𝐊 – 𝟏9𝐊 – 𝟐9𝐊 … 𝐱9𝐊
– Mua kèm 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊 𝟏𝐊
– 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 đơn hàng từ 0Đ

𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄:
– GROMALL99 – Giảm 15% – Tối đa 30K – Đơn từ 150K
– FMCG199 – Giảm 10% – Tối đa 30K – Đơn từ 199K
– FMCG10 – Giảm 10% – Tối đa 60K – Đơn từ 250K
– FMCG12 – Giảm 12% – Tối đa 100K – Đơn từ 500K

𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐒𝐇𝐎𝐏:
TRABLT4VV giảm 99K cho đơn 499K
TRABLVG24 giảm 12% đơn 199K
TRABBL30 giảm 30K đơn 199K
TRABBL20 giảm 20K đơn 149K

Nhanh Tay Cả Nhà Ơi <3 => https://sum.vn/user/IH9Nc

Hình ảnh có thể có: văn bản và món ăn

Viết một bình luận