Shopee Mega Sale 9.9

giảm giá toàn gian hàng lên đến ??%
– ????? ???? đồng giá 9? – ?9? – ?9? … ?9?
– Mua kèm ???? ????? ??
– ???????? đơn hàng từ 0Đ

??????? ??????:
– GROMALL99 – Giảm 15% – Tối đa 30K – Đơn từ 150K
– FMCG199 – Giảm 10% – Tối đa 30K – Đơn từ 199K
– FMCG10 – Giảm 10% – Tối đa 60K – Đơn từ 250K
– FMCG12 – Giảm 12% – Tối đa 100K – Đơn từ 500K

??????? ????:
TRABLT4VV giảm 99K cho đơn 499K
TRABLVG24 giảm 12% đơn 199K
TRABBL30 giảm 30K đơn 199K
TRABBL20 giảm 20K đơn 149K

Nhanh Tay Cả Nhà Ơi <3 => https://sum.vn/user/IH9Nc

Hình ảnh có thể có: văn bản và món ăn

Viết một bình luận